Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach którego odbierane będą: zużyty sprzęt AGD, meble, zestawy wypoczynkowe, krzesła, stoły, dywany, wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, radia itp.), stare okna, złom, styropian, opony do 120 cm średnic


Nie będą odbierane odpady inne niż wymienione wyżej, a w szczególności: odpady niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte świetlówki, azbest i wyroby zawierające azbest oraz akcesoria samochodowe, sedesy, umywalki, kafelki, szyby, papa, opony powyżej 120 cm średnicy, różnego rodzaju pojemniki po środkach chemicznych.
Stosowne odpady należy wystawić w miejscach niestwarzających zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym, najpóźniej w dniu wywozu do godz. 7.00 (pożądanym dniem wystawienia odpadów jest dzień poprzedzający wywóz)
W Krowiarkach odbiór odpadów odbędzie się: 22.03.2010r.(poniedziałek)

Źródło
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4, lub telefonicznie 32 4198075 wew. 123

Komentarze



O artykule
Dodał(a): Klaudiusz
Dodano: 16-03-2010
Kategorie: Wieś
Poleć innym
Krowiarki
Wieś w województwie śląskim położona jest o około 12 km od Raciborza i zamieszkała przez około tysiąc osób. Znajduje się tutaj kościół z 1910 roku oraz przepiękny pałac z 1826 roku.
Polub nas
wspomóż naszą stronę